Nem a papír nyert.

Jó 8-9 órával ezen sorok írása előtt letettem magam elé egy papírt, felosztottam négy részre, és nagy betűkkel ráírtam az egyes negyedek sarkaiba: (…)